3Dmax-Vray-Mimari-Egitimi
3Dmax Vray Mimari Eğitimi
3Dmax-Vray-Mimari-Egitimi
 • 3D MAX - VRAY RENDER VE 8 ADET EKLENTİ İLE MİMARİ MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME EĞİTİMİ (80 SAAt)

  + 3D Studio Max Kursu - Konu ve İçerikler

  + 3D Max Programın kullanıcı ara yüzünün tanıtımı

  + Basit üç boyutlu hazır nesneleri oluşturma

  + Max'de Düzenleme (Move, Rotate, Scale ) komutları, kopya oluşturma

  + Array ( Sıralı Kopya ) ve Align ( Hizalama ) Komutunun kullanımı

  + Group ( Grup ) Oluşturma ve grupla ilgili komutların kullanımı

  + Boolean ve Pro-Boolean komutlarını kullanarak katı modeller oluşturma

  + 3D Max eğitimlerinin genel özeti ve küçük proje uygulaması

  + Max'de 2 boyutlu nesnelerin ( Splines ) oluşturulması ve düzenlenmesi

  + 2 boyutlu şekillerden 3 boyutlu nesnelerin oluşturulması

  + Autocad ve Corel gibi diğer çizim dosyalarının 3ds Max'e aktarılması ve düzenlenmesi

  + 3D Max'de Katı Modelleme komutlarının kullanımı

  + Edit poly, Turbo smooth, Mesh smooth vb. Katı model düzenleme komutları

  + Scatter komutu ile çim, bitki, ağaç oluşturma

  + Spacing Tool komutu ile nesneleri bir eğri boyunca kopyalama

  + 3d Max Kursları kitapçığından örnek bir projenin seçilmesi ve modellenmesi

  + Max'de Kamera ekleme , kamera kullanımı ve ayaları

  + Malzeme editörü, malzeme türleri, kaplama türleri, obje giydirmeye giriş

  + Photoshop ile malzeme hazırlama ve düzenlemeler

  + Standart ışıkların yerleştirilmesi ve parametreleri

  + Kapalı ve açık mekanların aydınlatma teknikleri ve light tracer yöntemi ile render alma

  + 3D Max Programında render ayarları ve yapılan çalışmaların resim olarak

  kaydedilmesi

  + 3d Max kursu örnek projesinin render edilmesi ve kaydedilmesi

  + Timeline ( Zaman çizgisi ) ve Frame ( kare ) mantığı basit animasyonlar oluşturma

  + Path ( Yol ) animasyonu ve kamera ile çizilen mekan içinde dolaşarak animasyon

  oluşturma

  + Kamera ile dolaşma animasyonun film olarak kaydedilmesi

  + 3D Max'de hazır bazı efektlerin kullanımı ( Ateş , Rüzgar gibi)

  + Mental Ray render motorunun aktif edilmesi ve malzemelerinin kullanımı

  + Fotometrik ışıklarla 3d Max egitimi sırasında çizdiğimiz projenin aydınlatılması

  + Mental Ray in render ayarlarının yapılması ve projemizi render edip, resim olarak

  Kaydetme
  +EKLENTİLERİN KURULUMU VE KULLANIMI

   

  3D MAX - VRAY KURSU

  + 3D Max Kursu içinde İç Mekanlar için Vray uygulaması

  + Vray render setup ayarlarının test renderi için yapılması

  + Sahnedeki nesnelerin Vray malzemelerle kaplanması ( Mat malzeme, yansımalı

  malzeme, saydam malzeme oluşturma)

  + Vray Light ile sahnenin aydınlatılması ve ışık ayarlarının yapılması

  + Vray kursları kapsamında iç mekanlarda final render setup ayarlarının yapılıp

  sahnenin render edilerek, resim olarak kaydedilmesi

  + 3D Max Kursu içinde Dış Mekanlar için Vray uygulaması

  + Vray render setup ayarlarının test renderi için yapılması

  + Sahnedeki nesnelerin Vray malzemelerle kaplanması ( Mat malzeme, yansımalı

  malzeme, saydam malzeme oluşturma)

  + Vray Sun ile sahnenin aydınlatılması ve ışık ayarlarının yapılması

  + Vray kursları kapsamında dış mekanlarda final render setup ayarlarının yapılıp

  sahnenin render edilerek, resim olarak kaydedilmesi

  + 3d Max kurslarının sonunda her katılımcının kendi projesini seçip, hazırlaması

 • EĞİTİM GÜNLERİ VE SAATLERİ

  Hafta İçi Ve Hafta Sonu

  Sabah Eğitimleri 10.00 ile 13.00

  Öğlen Eğitimleri 13.30 ile 17.00

  Akşam Eğitimleri 17.30 ile 20.30

 • EĞİTİM GÜNLERİ VE SAATLERİ

  Hafta İçi Ve Hafta Sonu

  Sabah Eğitimleri 10.00 ile 13.00

  Öğlen Eğitimleri 13.30 ile 17.00

  Akşam Eğitimleri 17.30 ile 20.30

  Bireysel Derslerde eğitmen ve kursuyerin günlerine göre gün ve saatler değiştirilebilir.

 • Kurumsal Derslerde eğitmen ve kurumun durumuna göre gün ve saatler değiştirilebilir

 • Eğitime Katılma Şekli
  Guruba Dâhil Ol, Bire Bir Ders Alma Şansı veya Online Eğitim Al
 • Katılım Sonunda Alınan Belge
  Cgi Bilişim Onaylı Sertifika
 • Eğitim Materyalleri
  Cgi Bilişim Tarafından Kursiyerler Temin Ediyoruz
 • Eğitim Metodu
  Eğitimlerimizin Tamamı Bol Uygulama ve Pratiğe Dayalıdır
 • Eğitime Katılma Yöntemi
  Bizim Sınıflarımızda veya Kendi Ofisinizde